Home

Ontstaan Van FAVV en het initiatief van de autocontrolegids

De idee van de oprichting van een agentschap kreeg vorm in de context van de “dioxinecrisis” die België trof in 1999 en waarbij het gebrek aan coördinatie tussen de controlediensten van de voedselketen werd vastgesteld. Sinds 2002 is de opdracht van het FAVV te waken over de veiligheid in de voedselketen, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Het is een wettelijke verplichting voor alle operatoren actief in de voedselketen om een autocontrolesysteem uit te bouwen inzake voedselveiligheid, wettelijke kwaliteit en traceerbaarheid van geproduceerde voedingsmiddelen. Een “autocontrolegids” is een document opgesteld door een sector en bestemd voor de operatoren van die sector met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijke vereisten.


Wat doet het federaal agentschap?

De opdracht van het Agentschap is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Anders gezegd, dient het FAVV de risico’s, die de gezondheid van mens, dier en plant kunnen aantasten, te evalueren en te beheren. Het opstellen van de operationele reglementering omtrent de door de operatoren van de voedselketen na te leven controles, de certificering en de normen inzake infrastructuur behoren eveneens tot haar opdrachten.

Wat is AutoControle?

Elk bedrijf uit de voedingsindustrie moet op elk ogenblik kunnen aantonen dat de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid in orde zijn, in alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen

Wat kan KTBA hierin voor u betekenen

Als expert op het gebied van ACS, helpt KTBA u graag bij het begeleiden van een voorbereiding op een succesvolle validatie en certificering.